Arv og tradisjon. De kongelige samlinger

Diverse forfattere. Hovedredaktør: Anniken Thue
320 sider
Norsk tekst
Engelske summaries

Utgitt av Orfeus forlag i samarbeid med Nasjonalmuseet
ISBN 978-82-93140-06-1
Pris kr. 345,- / 302,-

Utstillingens flamske barokkmalerier med viktige verker av blant andre Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens og Antonis van Dyck, var inndelt i fem kategorier. Her var motreformasjonens billedverden, mytologiske og allegoriske motiver, portrettkunst fra Antwerpen, stilleben, motiver fra hverdagslivet samt fra by, land og hav. Bredden i motivkretsen viser hvilket mangfold det var i tidens kunst, og gjenspeiler samtidig ulike publikumsgruppers interesser og behov.