Noldekatalogomslag.jpg
Omslag katalog. Foto: Nasjonalmuseet

Emil Nolde. Jakten på det autentiske

Utstillingskatalog
Tekster: Øystein Ustvedt, Venke Wolle, Line Engen, Thomas Knubben, Manfred Reuther
Redaksjon: Øystein Ustvedt, Marianne Yvenes
144 sider
Norsk og engelsk tekst
ISBN 978-82-8154-069-9
Pris kr. 200,-

Emil Nolde var en av de viktigste tyske kunstnerne fra første del av 1900-tallet. Han bodde i grenselandet mellom Nord-Tyskland og Danmark og hadde en sterk tilknytning til Norden. Nasjonalmuseets utstilling og katalog presenterer hans livsverk i alle dets tematiske, stilistiske og tekniske fasetter. Bildene er preget av sterke forenklinger, stiliserte figurer, grove penselføringer og klare farger. Nolde var en foregangsmann for den tyske ekspresjonismen. Til temaene hører religiøse framstillinger, portretter, erotisk ladete motiver, fantasiforestillinger, blomster, sjø og landskaper. Katalogens artikler tar opp hans jakt på det autentiske, forholdet Nolde og Munch, Nolde og Brücke-kunstnerne og Noldes forhold til nazismen.