Edvard Munch 1863–1944

Utstillingskatalog
Tekster: Patricia G. Berman, Øyvind L. Storm Bjerke, Jay A. Clarke, Hans-Martin Frydenberg Flaatten, Mai Britt Guleng, Trine Nordkvelle, Nils Ohlsen, Ingeborg W. Owesen, Jon Ove Steihaug, Øystein Ustvedt
Redaksjon: Mai Britt Guleng, Birgitte Sauge, Jon Ove Steihaug
420 sider
Norsk og engelsk utgave
Utgitt av Skira forlag i samarbeid med Munch-museet og Nasjonalmuseet
(Katalogen foreligger også i tysk, fransk og italiensk utgave)
ISBN 978-822-8154-074-3 (norsk), 978-82-8154-075-0 (engelsk)
Pris kr. 398,-

Ti forfattere bidrar til  tegne et samlet og utfyllende bilde av Edvard Munchs enestående livsverk og hans bidrag til den moderne kunsten. Katalogen behandler ulike aspekter ved Munchs kunstneriske strategier, men også individuelle temaer og fenomener som omfatter hans skiftende syn på kunst.

Artiklene tar opp i seg perspektiver fra nyere forskning framkommet gjennom spesialutstillinger, nye resonnerende kataloger over Munchs grafikk og maleri samt kunstnerens store mengde etterlatte tekster. Selv om hovedverk som Skrik og Solen plasserer Munch sentralt innen den modernistiske kanon, tilbyr denne katalogen et fornyende blikk på Munchs respons på modernistiske problemstillinger, som forholdet mellom kunst og virkelighet, individets plass i verden, den moderne kunstnerrollen og publikum.