Paradoks. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010

Utstillingskatalog
Tekster: Eva Klerck Gange, Jeremy Welsh
Redaksjon: Eva Klerck Gange, Birgitte Sauge, Marianne Yvenes
160 sider
Norsk og engelsk tekst
ISBN 978-82-8154-071-2
Pris kr. 140,-

Utstillingen og katalogen er en fortsettelse av Nasjonalmuseets serie med mediumspesifikke, samlingsbaserte utstillinger, som tidligere har fokusert på skulptur, installasjoner og tegninger. Samtidig var utstillingen en markering av videokunstens 50-årsjubileum.

I denne presentasjonen er det særlig sett på årene mellom 1980 og 2010, da videoen for alvor slo ut i blomst i Norge. Utstillingen var tematisk inndelt, med vektlegging av aspekter som tid, lyd og bilde, komposisjon og form, performance, selvrefleksjon og identitet, så vel som dokumentariske, fiktive og poetiske fortellinger.