Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Utstillingskatalog
Tekster: Lisbet Harboe, Anne Marit Lunde, arkitektkontorene
Redaksjon: Anne Marit Lunde, Marianne Yvenes
108 sider
Norsk og engelsk tekst
ISBN 978-82-8154-079-8
Pris kr. 100,-

Her presenteres et utvalg arkitekter under 40 år og deres interessefelt, arbeidsmetoder og produksjon synliggjøres. Hvem er disse arkitektene og hva er de opptatt av? Skiller de seg vesentlig fra sine forgjengere og de vi gjerne betegner som post Fehn-generasjonen? Hvordan forholder de unge seg til tradisjoner innen norsk arkitektur og til aktuelle og internasjonale samfunnsmessige problemstillinger? Og i hvilken grad vil de prege framtidens arkitektur?