I Nasjonalmuseets blindsone

Utstillingskatalog
Tekster: Samir M'kadmi, diverse kunstnertekster
Redaksjon: Per Odd Bakke, Brynjar Bjerkrem, Samir M'kadmi, Marianne Yvenes
Norsk tekst
80 sider
ISBN 978-82-8154
Pris kr. 50,-

Utstillingen denne katalogen er laget til, gir et aktuelt og informativt innblikk i sosialt engasjert kunst, en del av kunsten som utstillingens kurator Samir M'kadmi mener museene ikke varetar sterkt nok. Her ser en hvordan kunsten kan bidra til å reflektere over, tolke og kommentere de filosofiske og politiske idealene fra 1814 sett i et samtidsperspektiv.

Til denne utstillingen inngikk museet et samarbeid med TRAP, (Transnational Arts Production), som har som formål å fremme kulturelt mangfold i norsk kunst- og kulturliv.