nedtagningenavChristianSkredsvigsmaleriUngdomsdansiEggedal-025.jpg
Nedtagningen av Christian Skredsvigs «Ungdomsfest i Eggedal» (1895). Foto: Nasjonalmuseet

Logistikk

Seksjon logistikk håndterer transport av kunst internt i Nasjonalmuseet, pakking til ekstern transport, registraroppgaver for innlån av verk til utstillinger, utlån og innkjøp. Seksjonen forvalter også museets magasiner.

Magasinteknikerne som jobber i Nasjonalmuseet er spesialister i pakking og transport av kunst. Dette er tjenester som etterspørres av kollegaene i andre seksjoner og avdelinger i forbindelse med forskning, fotografering, konservering, utstillingsarbeid, nyinnkjøp og utlån.

Nasjonalmuseets samlinger oppbevares i 10 forskjellige magasiner. Her holder magasinforvaltere styr på logistikken ved hjelp av blant annet strekkoder og en egenutviklet app. De pakker og lager kasser og reiserammer når dette er nødvendig. Videre holdes det oppsyn med temperatur, luftfuktighet og insekter. Ved mistanke om insekter er det magasinforvalterens og magasinteknikerens oppgave å behandle objekter gjennom frysemetoder eller oppvarming.

Seksjonen har fire registrarer som er ansvarlig for saksbehandling rundt innkjøp, innlån og utlån over kortere og lengre tid. Her utarbeider man kontrakter, forsikringer, transportavtaler og gjør andre sekretæroppgaver for komiteene som jobber med innkjøp og utlån.

Logistikkseksjonen ble opprettet i 2005 som et svar på den logistisk sett komplekse situasjonen som oppstod ved samlingen av fire institusjoner og visningssteder til å bli Nasjonalmuseet i 2003.

Seksjonen har gjennom årenes løp skaffet seg mangfoldige erfaringer i forbindelse med interne flyttinger og vil spille en sentral rolle i forbindelse med flyttingen av Nasjonalmuseets samlinger til Vestbanen.

Relatert innhold