Konservering av skulptur og installasjoner

Nasjonalmuseets samlinger av skulpturer og installasjoner rommer alt fra «klassisk» skulptur i stein og bronse til moderne skulpturer og installasjoner.

Mange av Nasjonalmuseets nyere skulpturer og installasjoner benytter utradisjonelle materialer og metoder. Enkelte har også elementer av kinetikk (bevegelse).

Vurdering av tilstand

Alt arbeid starter med å kontrollere tilstanden: Skjer det en nedbrytingsprosess i gjenstanden? Har det skjedd en ny skade? Vi dokumenterer tilstanden med tekst og bilder og utbedrer eventuelle skader, slik at skulpturen stabiliseres. I noen tilfeller må det foretas analyser for å identifisere materialer eller teknikker slik at vi kan velge den best egnede konserveringsmetoden. Vi lager retningslinjer for hvordan gjenstandene skal håndteres, stilles ut, magasineres og pakkes, slik at levetiden kan bli så lang som mulig.

Mange skulpturer og installasjoner inneholder industriproduserte gjenstander, maskiner eller annen teknikk som er ombygd. Det er derfor viktig å benytte andre fagpersoner der konservatorens kvalifikasjoner stopper; for eksempel når man må reparere neonlys, kompressorer eller fryseelementer.

Dokumentasjon

I tillegg til å bekjempe de tre hovedtruslene for gjenstandens levetid, nemlig kjemisk, mekanisk og biologisk påvirkning, må konservatoren som arbeider med skulptur og installasjoner arbeide aktivt med dokumentasjon. Særlig når det arbeides med installasjoner, er selve omgivelsene og forholdet mellom de enkelte delene minst like viktig som enkeltdelene i seg selv. Samtaler med kunstnerne gir viktig informasjon om hvordan skulpturen eller installasjonen bør vises, i tillegg til at vi får nyttige opplysninger om de materialer og teknikker kunstneren har brukt.