Malerikonservering

Malerikonservatorene ved Nasjonalmuseet har ansvar for ca. 6500 malerier. Her finnes det verk fra 1400-tallet og frem til i dag.

Samlingen består i hovedsak av norske malerier på lerret, men inneholder også viktige verk fra de forskjellige europeiske epoker, ikoner og portrettminiatyrer, samt et stadig voksende antall moderne og samtidige arbeider.

Maleteknikk

Materialer og teknikk anvendt i disse arbeidene varierer voldsomt. I samlingene finner vi verk der kunstneren har brukt bindemidler som olje, akryl, eggtempera, limblandinger, PVA-dispersjoner, voks, naturlige og syntetiske harpikser, husmaling, men også matvarer som gelé. Underlaget for maleriene spenner fra grunderte lerreter og trepanel til fiberplater, metall og plast.

Bevaring og konservering

Skal man ta vare på en så mangfoldig samling, er det mange aspekter som må vurderes, men siktemålet vil alltid være å velge konserveringmetoder og -materialer som sikrer best mulig bevaring over lengst mulig tid.

Alle materialer, både i eldre og moderne kunst, eldes. Slik aldring og nedbrytning vil gjerne vise seg ved at maleriet endrer utseende, ofte over mange år, som når et pigment blekes eller en ferniss gulner.

Analyser

Enhver konserveringsprosess begynner med dokumentasjon av verkets tilstand. Deretter følger en grundig undersøkelse av materialer og teknikk. Vanligvis betyr dette gransking av overflaten gjennom et stereomikroskop og bruk av lys med forskjellige bølgelengder, slik som ultrafiolett og infrarød stråling, samt røntgen. Videre kan man ta små prøver av malingen og studere lagdeling, pigmenter, bindemidler og bunnmateriale under stor forstørrelse i et mikroskop, gjerne i form av tverrsnitt. Med mer avanserte instrumenter er det i dag mulig å identifisere de enkelte grunnstoffene og organiske forbindelsene i prøvematerialet. Kunstnerintervjuer er også en viktig kilde til informasjon om samtidskunst.

Behandling

Så snart man har tilstrekkelig informasjon, kan malerikonservatoren vurdere om behandling er nødvendig. Konserveringstiltak kan for eksempel være styrking av bunnmaterialet, fjerning av smuss og gulnet ferniss eller festing av løs maling.