Christian Krohg, «Nordenvind», 1887. Foto: Anne Hansteen / Nasjonalmuseet
Christian Krohg, «Nordenvind», 1887. Foto: Anne Hansteen / Nasjonalmuseet

Lån av kunstverk

Nasjonalmuseet låner hvert år ut kunstverk til utstillinger i inn- og utland. I tillegg blir det gitt langtidsutlån (depositum) til norske museer og statlige institusjoner. Utlån er viktig for å dele kunstsamlingen med et størst mulig publikum, og for å inspirere til ny kunst og forskning både nasjonalt og internasjonalt.

Fristen for innsending av søknader er ni måneder før planlagt utstillingsåpning. Alle søknader vil bli behandlet av utlånskomiteen. Søknadene vurderes primært ut fra verkenes tilstand, vår kapasitet og visningsstedets klima og sikkerhet. For tiden er utlånskapasiteten noe redusert på grunn av ekstraordinært arbeid i forbindelse med flytting til det nye Nasjonalmuseet. Vi forsøker å imøtekomme lånesøknader i den grad det er mulig, men ber om forståelse for situasjonen.

Vi trenger følgende for å kunne behandle søknaden om lån av kunst:

  • Søknadsbrev med tittel, periode og visningssted for utstillingen, samt beskrivelse av konseptet og begrunnelse for lån av de ønskede verkene.
  • Liste over ønskede kunstverk (kunstnernavn, tittel, år, teknikk, mål og inventarnummer).
  • Standard klima- og sikkerhetsrapport (fasilitetsrapport) med plantegninger.

Søknaden sendes til: Nasjonalmuseet, Pb. 7014 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Har du spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt utlånsregistrarene Siri Lindberg eller Stine Hoel.

Mal for fasilitetsrapport kan lastes ned her