NMK.2011.0012.001.jpg

Chateauneufs restaurering av Vor Frelsers kirke

Tyske Alexis De Chateauneuf (1799–1853) var en velrenommert arkitekt i Europa på begynnelsen av 1800-tallet, etter å ha arbeidet både i London og Hamburg.

I 1846 giftet han seg med Caspara Møller fra Christiania, og dermed ble han en figur også i det lille arkitektmiljøet her. Han ble bedt om å vurdere ulike forslag til ombygging av Vor Frelsers kirke i Christiania (nå Oslo domkirke, innviet i 1697). Den tyske autoriteten var ikke tilfreds med noen av de tilsendte forslagene, og responderte med sitt eget utkast. Etter å ha sett kirken i virkeligheten under et besøk i byen i 1847, utarbeidet han nye planer, som han leverte året etter. Denne akvarellen illustrerer grepene han foreslo i eksteriøret, og som stort sett ble utført. Et av de mest dramatiske var å forhøye tårnet, og dessuten krone det med en kraftig nybarokk takhjelm. Dette innslaget brøt med den gotiserende stilen som ellers gjennomsyret Chateauneufs restaureringsforslag, og som her kan ses blant annet i omramningen av portalen. Han begrunnet takhjelmens form med at han ønsket å reflektere kirkens opprinnelse fra Christian IVs regjeringstid. På 1800-tallet var det vanlig at arkitekter utførte malerier av egne utkast, og også av oppførte hus.