NAMT.hms033.007.jpg
Christian Heinrich Grosch og Troels Lund, Christiania Theater, 1836, Utsnitt

Groschs nye teaterhus på Bankplassen

Christian Heinrich Grosch (1801–1865) var den dominerende arkitekten i Norge i første halvdel av 1800-tallet. I 1828 ble han ansatt som stadskonduktør (byarkitekt) i Christiania.

Christian Heinrich Grosch (1801–1865) var den dominerende arkitekten i Norge i første halvdel av 1800-tallet. I 1828 ble han ansatt som stadskonduktør (byarkitekt) i Christiania. Norges Bank, nå Nasjonalmuseet – Arkitektur, (1826–30), Oslo Børs (1826–28) og universitetsanlegget (1838–54) langs Karl Johans gate er blant bygningene han har tegnet. Han hadde også tegnet Strømbergs teater (1825) i Teatergata, som brant i 1835. To uker etter brannen la han fram et forslag til nytt teaterhus på Bankplassen. Tegningene vi viser her er en videreføring av dette første utkastet. Stilen i tegningene er akademisk og typisk for den klassisistiske tradisjonen, med tynn tusjstrek, akvarell og lavering. Grosch utarbeidet dette utkastet sammen med den danske teatermaleren Troels Lund i 1836, og bygningen sto ferdig året etter.

Christiania Theater var et såkalt akseteater, hvor scenen utgjorde omtrent halvparten av selve bygningen. Den dype scenen med skrått gulv og kulisser ga et dramatisk perspektiv med stor dybdevirkning. Under scenen var det god plass til scenemaskineri, fallemmer og annet utstyr. Teaterhuset hadde hovedinngang på gavlfasaden, mens sideinngangene var beregnet på publikum som kom kjørende med vogn. Christiania Theater ble revet i 1899, etter at det nye og større Nationaltheatret åpnet dørene.