NAMT.hbu107.002.jpg
Henrik Bull, Ny teaterbygning i Kristiania, 1890

Henrik Bull og Nationaltheatret

I 1889 ble det utlyst en konkurranse om et nytt teaterhus i Kristiania. «Christiania Theater» på Bankplassen var blitt for lite.

Stadskonduktør (byarkitekt) Georg Andreas Bull utarbeidet programmet til konkurransen, og var også selvskreven medlem av juryen. Han måtte trekke seg da sønnen, unge herr arkitekt Henrik Bull, ønsket å delta. Henrik Bull leverte utkastet Pro artibus, som fikk andrepremie. Førstepremien gikk til Halfdan Berles prosjekt Express. Juryen valgte likevel ikke Berle til utførende arkitekt, men ba både ham og Bull levere nye bearbeidede forslag til en ny konkurranserunde.

Bulls tegninger fra denne andrerunden er vist her, og det er disse han vant oppdraget med. Tegningene viser en nybarokk monumental bygning hvor scenehuset er formet som en dominerende kuppel. Nationaltheatret ble innviet i 1899. Bare noen måneder senere brant gården Grensen 17, hvor Bull hadde arkitektkontor. Derfor er det ikke bevart særlig mange tegninger til Nationaltheatret, eller fra Bulls hånd før 1899, i det hele tatt.