NAMT.00124.jpg
Stener Lenschow, Kosmopolit, 1891

Regjeringsbygningen

Våren 1887 ble endelig konkurransen om en regjeringsbygning utlyst. Konkurransen var åpen for norske arkitekter, eller utenlandske arkitekter fast bosatt i Norge.

Det ble levert 27 forslag, men juryen fant ingen av dem gode nok. De fem beste ble invitert til omkonkurranse.

Kosmopolit, utarbeidet av Stener Lenschow (1842–1937), ble kåret til vinner av denne omkonkurransen, og det er dette utkastet som vises i utstillingen. Det var altså denne bygningen som egentlig var planlagt oppført. Anlegget var disponert i en H-form og tegnet i stilen nyrenessanse. Midtpartiet rommet de viktigste funksjonene, med en stor vestibyle i første- og statsrådssal i andre etasje. Dette bygningsleddets representative funksjon ble markert ved å krone det med en monumental kuppel.

Det ble ikke bevilget penger til byggestart før i 1898, og da bare til sørfløyen. I mellomtiden skrantet arkitekt Lenschows helse, og han sa fra seg oppdraget. Byggeleder ble dermed Henrik Bull, som hadde kommet på andreplass i konkurransen. I løpet av byggeperioden endret Bull prosjektet, men Lenschows H-form ble beholdt. I 1906 sto sørfløyen (nå Finansdepartementet) ferdig som første byggetrinn, men anlegget som helhet ble aldri realisert. I 1939 ble det avholdt ny konkurranse om regjeringsbygning, og denne var forløpet til Erling Viksjøs regjeringsbygning (høyblokka), som sto ferdig i 1959.