NAMT.chg001.010NY.jpg
Karl Friedrich Schinkel, Domus Media, 1838, Utsnitt

Schinkels forslag til Det Kongelige Frederiks Universitet

Et av hovedverkene i arkitekt Groschs ouvre er universitetsanlegget i Oslo sentrum, med de sentrale bygningene oppført i årene 1838–54.

Anlegget er også delvis formgitt av tidens store arkitekt Karl Friedrich Schinkel (1871–1841) i Berlin. Mens universitetsanlegget var under planlegging, sendte Stortinget Grosch til Berlin for å få Schinkels sanksjonering. Schinkel studerte tegningene nøye, og svarte med en utredning og egne tegninger. Av disse tegningene er det bare én original tilbake, resten er kopier avtegnet i Norge. Den bevarte originalen viser Domus Media, midtbygningen. Bak en pålimt klaff på tegningen finnes et motiv med alternativ utforming av pedimentet og skulpturene på gavlen. Et av Schinkels store grep var å tilføre en portikus, den store vestibylen med åpent trapperom i hele bygningens dybde. Denne portikusen er hovedmotivet for hele universitetsanlegget. Tegningene er temmelig tørre, saklig utført i tynn svart strek av konduktør Homan på Schinkels tegnestue.