NMK.2011.0012.003.jpg
Wilhelm von Hanno, Stortingsbygning, ant. 1857

Stortingsbygningen

I 1856 ble konkurransen om en stortingsbygning utlyst. Det ble levert inn fem konkurranseutkast, og det seirende prosjektet var tegnet av Wilhelm von Hanno og Heinrich Ernst Schirmer i fellesskap.

Dette var et utkast i streng tysk gotiserende stil, naturlig nok, da begge opphavsmennene var tyske. Utkastet ble sendt til behandling i Stortinget samtidig som den svenske arkitekten Emil Langlet (1824–1898) lanserte sitt forslag, etter fristens utløp. Stortingsmennene likte Langlets utkast mye bedre enn vinnerutkastet, blant annet fordi stortingssalen var avrundet, og ikke firkantet som hos Schirmer og von Hanno. Stortinget bestemte seg for Langlets utkast.

Debatten som fulgte var mildt sagt temperamentsfull, dagspressen var full av rasende innlegg fra begge sider. Striden var en av de mest betente i norsk arkitekturhistorie. Utfallet var i Langlets favør, og Stortingsbygningen sto ferdig i 1866. Maleriet vi viser her er utført av Wilhelm von Hanno, og viser det aldri oppførte vinnerutkastet med et stort tårn mot Karl Johans gate.