NMK.2011.0012.008.jpg
Wilhelm von Hanno, Trefoldighetskirken, 1852, Utsnitt

Trefoldighetskirken

Christiania hadde behov for en ny stor kirke i tillegg til hovedkirken «Vor Frelser» på Stortorvet. I 1849 ble fem prominente arkitekter invitert til å konkurrere om oppdraget.

Arkitektene var slottsarkitekt Linstow, stadskonduktør Christian Heinrich Grosch, danske Johan Henrik Nebelong (som da var i ferd med å få oppført lystslottet Oscarshall), og tyske Heinrich Ernst Schirmer. (Sistnevnte hadde da tegnet Botsfengselet og Gaustad asyl, som begge var under oppføring.) Også tyske Alexis de Chateauneuf (1799–1853), som allerede hadde vært involvert i planleggingen av denne nye kirken parallelt med restaureringen av Vor Frelser, var invitert. Visstnok ønsket myndighetene å gi ham oppdraget direkte, men av hensyn til byens arkitekter ble det avholdt en konkurranse. Dette var den aller første arkitektkonkurransen i Norge.

Chateauneufs nygotiske sentralkirkeprosjekt vant, men han fikk aldri se prosjektet realisert, da han ble alvorlig syk og måtte reise hjem til Hamburg. Fullføringen av prosjektet ble overdratt til Chateauneufs unge assistent, Wilhelm von Hanno (1826–1882). Von Hanno omarbeidet og forenklet planene, men hovedtrekkene fra Chateauneufs konkurranseutkast ble beholdt. Kirken sto ferdig i 1858, og er et av romantikkens hovedverker i Norge. Interiøret har flere interessante detaljer, og søylenes bladkapiteler er alle forskjellige. Flere av dem ble hugget av von Hanno selv. Han virket både som skulptør, tegner og grafiker. Dette litografiet laget han i forbindelse med nedleggingen av Trefoldighetskirkens grunnstein.