Arne Tjomsland Røyskatt
Arne Tjomsland, Goodwill Produkter AS (produsent), Røyskatt Modell 1333, ca. 1958. Foto: Nasjonalmuseet

Begrepsforklaringer

Kunstindustri – avledet av det engelske ordet «art-industry» – skulle forbinde kunst og industri under industrialismens fremvekst. «Kunstnere til industrien» var parolen, og mange av de tidlige formgiverne var kunstnere eller arkitekter. Kunstindustrien omfattet på 1800-tallet både design, kunsthåndverk og husflid, men kom etter hvert til å begrense seg til de såkalte mykere industrigrenene hvor håndverket har en viss betydning, som for eksempel innen glassverk, gullsmedverksteder, porselensfabrikker, møbel- og tekstilindustrien.

Brukskunst var «brukbare og kunstnerisk vakre gjenstander». Betegnelsen kom delvis til å erstatte kunstindustribegrepet utover i 1900-årene, særlig etter at Foreningen Brukskunst ble startet i 1918. Brukskunst ble raskt et moteord, på samme måte som design er i dag. Begrepet omfattet både industrifremstilte gjenstander og kunsthåndverk. Fra 1970-årene fikk ordet en negativ klang i kunsthåndverkskretser.

Kunsthåndverk er tradisjonelt kunstobjekter med en klar materialforankring og historiske røtter i håndverket. Kunsthåndverkerne har hovedsakelig benyttet materialer som tekstil, keramikk, metall, glass, tre og lær. Dagens kunsthåndverkere har utvidet fagets nedslagsfelt både når det gjelder valg av materialer og teknikker, og lager gjenstander som spenner fra billedkunst til bruksgjenstander.

Industridesign – av det engelske uttrykket «industrially produced design» – har som formål å høyne kvaliteten på industrifremstilte produkter og systemer. Et samspill mellom estetikk, ergonomi, teknologi, økologi og økonomi skal utgjøre en helhet til beste for bruker og produsent. I industridesign vektlegges praktiske og funksjonelle egenskaper ved produktet. Relasjonen mellom form, produksjonsprosesser, økonomi, materiale og bruk er også viktig.

Design – et engelsk ord som betyr formgivning i bred forstand. Det kan derfor omfatte alle de aktuelle begrepene kunsthåndverk, kunstindustri, brukskunst og industridesign. Design blir definert som utformingen av produkter og tjenester som har en god form i samsvar med funksjon, men handler også om kommunikasjon, egenart og identitet.