Brosjen. Eva Mudocci, 1903

Brosjen er en av Edvard Munchs vakreste og mest lovpriste kvinneframstillinger.

Eva Mudocci (Rose Lynton, ant. 1883–1953) var en ung, begavet fiolinist som Munch ble kjent med i 1902. Sammen med pianistinnen Bella Edwards reiste hun rundt i Europa og holdt konserter som vakte oppsikt og anerkjennelse.

Den gåtefulle Mudocci

I litografiet er Mudocci framstilt i halvfigur og sett litt nedenfra. Hennes mørke hår er utslått og flommer fritt omkring det bleke ansiktet. Blikket er senket og vendt til siden, mot noe utenfor og for oss utilgjengelig. Sentralt står brosjen som skaper en fin balanse i komposisjonen og understreker det gåtefulle ved bildet. Hva betyr den for henne? Hva tenker hun på? Mudocci finner vi også framstilt i to andre verk av Munch fra samme år: Fiolinkonserten og Salome.¨

Likhetstrekk med Madonna

Figuren i Brosjen har visse likhetstrekk med Munchs berømte Madonna. Tidligere hadde også litografiet denne tittelen. De erotiske implikasjonene er imidlertid tonet kraftig ned og skikkelsen har fått en mer individuell og ettertenksom utforming. Verket viser godt hvordan Munch etter hvert kom til å mestre den litografiske teknikkens uttrykksmessige muligheter. De bølgende linjene har mye til felles med de ledige penselstrøkene som vi finner i mange av Munchs malerier. Det enkle kontrastspillet og de subtile visuelle virkemidlene har bidratt til at verket har blitt stående som et høydepunkt i Munchs grafiske produksjon.

Verket ble gitt i testamentarisk gave til Nasjonalgalleriet av Hans Aas i 1947.

Utforsk Brosjen. Eva Mudocci i Nasjonalmuseets digitale samling