Hans Jæger, 1889

Portrettet av samfunnskritikeren Hans Jæger viser en sentral figur i vennekretsen til Munch på 1880-tallet.

I 1880-årene hentet Edvard Munch ofte sine modeller blant den nærmeste familie og i vennekretsen. Et særlig avslørende portrett malte han av forfatteren og den anarkistiske samfunnskritikeren Hans Jæger. Han sitter tilbakelent i en sofa og mønstrer oss med et direkte blikk gjennom brillene. Hatten og den tettsittende frakken understreker det tilknappete og lukkete ved skikkelsen. Det kalde lyset som strømmer gjennom gardinen til venstre kaster dype skygger og får fargene til å spille i rødfiolett, brunt og blågrønt. De pastose og tydelige penselstrøkene virker like lett henslengt som personen som er avbildet.

Kristiania-bohemen

Hans Jæger var en sentral person i det som ble kalt Kristiania-bohemen, en liten, men profilert gruppe unge studenter, kunstnere og litterater i hovedstaden som delte radikale og sterkt kritiske synspunkter på det borgerlige samfunn. Munch var i 1880-årene en del av dette miljøet. Deres «evangelium» ble blant annet uttrykt gjennom budet: «Du skal skrive ditt liv». Jæger hadde tidligere fått beslaglagt sin bok «Fra Kristiania-bohemen» på grunn av det man den gang oppfattet som pornografiske skildringer, og ble i 1886 idømt både bot og fengselstraff.

Jæger inn i varmen

Selv om Munch etter hvert tok avstand fra bohem-miljøet, beholdt han respekten for den nesten ti år eldre Hans Jæger som menneske og idealist. Maleriet var lenge i Munchs eie, og ble vist på de fleste utstillinger han hadde i 1890-årene.

I 1897 tilbød han bildet til Nasjonalgalleriet. Det ble innkjøpt og bohemen kom på veggen sammen med nasjonale dikterhelter som Bjørnstjerne Bjørnson.

Utforsk Hans Jæger i Nasjonalmuseets digitale samling