Måneskinn, 1896

Måneskinn er et av Edvard Munch sitt første fargetresnitt.

Det er utført i Paris i 1896. Han hadde begynt å lage grafikk i Berlin høsten 1894, først raderinger, kort etter også litografier, begge medier i sort-hvitt. Men bruk av farger fascinerte ham. I Paris samarbeidet han med den kjente trykkeren Auguste Clot. Hos ham laget han blant annet litografiet Det syke barn, i både sort-hvitt og ulike fargekombinasjoner.

Pioner innen tresnitt

Samtidig begynte Munch med tresnitt. Fra nå av var han ikke bare en grafikkens mester, men også en betydelig pionér på området.

Til Måneskinn benyttet Munch flere plater. Men istedenfor å lage én plate for hver farge i avtrykket, delte han opp en av platene, farget inn bitene hver for seg og satte bitene sammen igjen («puslespillmetode»). Han varierte fargene han benyttet i ulike avtrykk og ofte bearbeidet og trykket han sine plater om igjen med varierende mellomrom. For eksempel laget han en ny versjon av Måneskinn i 1902. Men Nasjonalmuseets trykk er trolig blant dem han utførte i 1896.

Forbilde for generasjoner

Karakteristisk for Munchs tresnitt, i tillegg til puslespillmetoden, er det forenklete formspråket, de grove snittene i platen og utnyttelsen av treplatens årringmønster som en del av flatemønsteret i trykket. Hans særpregete stil ble forbilde for følgende generasjoner av tresnittkunstnere.

Trykkets motiv er et (speilvendt) utsnitt av maleriet Måneskinn fra 1893. For Munch var slike gjentakelser å forstå som nye versjoner. Små eller store forskjeller i utsnitt, form, farge og stofflighet gir ulike nyanser i bildets uttrykk.

Det er ikke kjent når Nasjonalgalleriet ervervet tresnittet Måneskinn.

Utforsk Måneskinn i Nasjonalmuseets digitale samling