Møte i verdensrommet, 1898–99

Edvard Munch sammenlikner menneskjebner med planetene i Møte i verdensrommet.

To mennesker – en kvinne og en mann – svever mot hverandre i tilsynelatende vektløs tilstand mot en mørk bakgrunn. Konturer av sædceller omgir paret. Den erotiske ladningen er det bærende element i motivet. Det virker som om ubevisste krefter fører de to menneskene mot hverandre. Kontrasten mellom parets fysiske nærhet og en viss følelsesmessig avstand antydes av de bortvendte ansiktene.

Kosmisk dimensjon

Edvard Munch sammenliknet menneskeskjebner med planetene i en av sine kommentarer til motivet: «Menneskeskjæbner er som Kloderne. De kommer fra det ukjendte forat mødes og atter forsvinde». Denne referansen til en kosmisk dimensjon gjenspeiles også i tresnittets tittel.

Fargespill

Nasjonalmuseets tresnitt er trykket i sort, rødt og blågrønt. I andre varianter av motivet har blått eller gulgrønt erstattet den blågrønne fargen. Mannens røde figur gjenspeiler smerten og lidenskapen i hans forhold til kvinnen, som i motsetning til ham antyder en kjøligere holdning med sin blågrønne farge. Samtidig er hun vendt ut mot verdensrommet, mens han er framstilt med bøyd hode og rygg i en mer innadvendt positur. Tresnittet er trykket fra én treplate saget i tre biter – den såkalte puslespillmetoden. I tillegg er to små avbrukne biter blitt satt inn igjen ved kvinnens og mannens føtter etter en skade i platen.

I Munchs grafiske produksjon finnes også et beslektet motiv i litografiet Dekorativt utkast fra 1897/1898, og i 1902 tok Munch igjen opp motivet og utarbeidet det som radering.

Vi kan ikke si med sikkerhet når dette arbeidet ble ervervet av Nasjonalgalleriet.

Utforsk Møte i verdensrommet i Nasjonalmuseets digitale samling