Madonna, 1894–95

Madonna er et av de viktigste og mest kjente motivene i Edvard Munchs produksjon, og står sentralt i hans serie Livsfrisen.

Motivet finnes i flere utgaver og bar opprinnelig tittelen Kvinne som elsker. Maleriet ble første gang vist med en ramme dekorert med sædceller og et foster.

Det religiøse og det erotiske

Vi møter en kvinne hvis halvlukkete øyne og kroppstilling synes å vitne om elskov og unnfangelsens skjebnetunge øyeblikk. Mykt bølgende linjer danner en syklisk lignende form rundt henne som minner om en aura. Over hennes hode ser vi en «glorie» – ikke gylden, men rød som kjærligheten og smerten. Både glorien og bildets tittel er religiøse elementer som stilles i overraskende kontrast til motivets tydelig erotiske innhold. Samtidig understreker disse religiøse elementene det eksistensielle alvor forbundet med bildets tematikk.

Munch sa selv følgende om dette motivet:

Pausen da al Verden standset sin Gang. Dit Ansikt rommer al Jorderiks Skjønhed. Dine Læber karmosinrøde som den kommende Frukt glider fra hinanden som i Smerte. Et Ligs Smil – Nu rækker Livet Døden Haanden. Kjæden knyttes der binder de Tusind Slægter der er døde til de Tusind Slægter der kommer.

Maleriet var en gave fra Olav Schou i 1909. 

Utforsk Madonna i Nasjonalmuseets digitale samling