Mannen i kålåkeren, 1916

I 1916 kjøpte Munch den landlige eiendommen Ekely, og de frodige omgivelsene ble sentrale motiver i hans bilder.

Med sine frodige farger og monumentale helhetsvirkning har denne framstillingen av bondens innhøsting og de grunnleggende livsbetingelser blitt stående som et sentralt verk fra Edvard Munchs senere periode.

Munch på Ekely

Etter mange år med nærmest nomadisk livsførsel slo Munch seg ned i hjemlandet for godt igjen i 1909. I 1916 kjøpte han den landlige eiendommen Ekely utenfor Kristiania (Oslo), hvor han ble boende fram til sin død i 1944. Tomten var stor og hadde tidligere blitt brukt som gartneri. De frodige omgivelsene med bønder i arbeid, hester og åpne jorder utviklet seg raskt til å bli sentrale motiver i Munchs bilder fra denne tiden.

Bildets enkle komposisjon, lyse farger og grove penselstrøk har mye til felles med Munchs dekorasjoner til Universitetets Aula. Mannen er framstilt frontalt, innskrevet i en trekantsom gir en slående visuell kraft. Hans individuelle karaktertrekk er tonet ned til fordel for en mer allmenn framtoning.

Bondens liv

Verket ble malt mens første verdenskrig herjet i Europa (som nøytralt land sto Norge utenfor konflikten). Med denne krigen fikk 1800-tallets sterke industrielle utviklingsiver et kraftig korrektiv og det ble viktig å sikre tilgangen på jordbruksvarer. Munchs interesse for bondens liv i disse årene kan ses i sammenheng med dette. På den annen side har motivene også likhetstrekk med Munchs framstilling av arbeidere, en emnekrets som kan føres tilbake til årene i 1907–08.

Bildet ble gitt i gave til Nasjonalgalleriet i 1937 fra Charlotte og Christian Mustad.

Utforsk Mannen i kålåkeren i Nasjonalmuseets digitale samling