Selvportrett, 1886

Selvportrett viser Edvard Munchs skiftende stil i hans tidlige år.

Gjennom sitt lange liv malte Edvard Munch en rekke selvportretter. Vi kan følge ham gjennom alle livets tilskikkelser, fra en ung og dekadent kunstner til en aldrende og syk mann som ser døden i øynene. Gjennom disse bildene kommer vi kunstneren svært nær inn på livet.

Det er den arrogante og selvbevisste bohemen vi møter i dette selvportrettet fra 1886. Kunstneren var da 22 år gammel, og ved begynnelsen av sin karriere. På tross av sine unge år, hadde han allerede markert seg sterkt i det hjemlige kunstliv.

Radikal utvikling

Portrettet viser den radikale utviklingen som fant sted i Munchs maleri i disse årene. Det er skrapt inn i overflaten, og ansiktet synes som å ligge under en dis. Denne teknikken brukte han også i sitt mest berømte maleri fra 1880-årene, Det syke barn, fra 1885–86. Senere skulle han endre sin malestil i retning av en mer flytende penselføring.

Portrettet ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet i 1938 for midler fra Olaf Schous gave. Det hadde tilhørt advokat Harald Nørregaard, som var gift med malerinnen Aase Nørregaard, en meget god venn av Munch.

Utforsk Selvportrett i Nasjonalmuseets digitale samling