Selvportrett i spanskesyken, 1919

Selvportrett i spanskesyken står i en særstilling blant Munchs mange selvportretter.

Ved årsskiftet 1918-19 ble Edvard Munch syk, trolig smittet av spanskesyken, en svært alvorlig influensaepidemi som kom til å ta livet av mange millioner mennesker i årene 1917–1920. I en serie med studier, skisser og malerier fulgte han de forskjellige sykdomsstadiene og hvordan døden rykket tett inn på livet.

Syk og svekket Munch

Det er en syk og svekket kunstner som møter blikket vårt i Selvportrett i spanskesyken. Han er tynn i håret, gul i huden og godt pakket inn i slåbrok og teppe. Sittende i en kurvstol utleverer han sin skrøpelige tilstand foran sin uoppredde sykeseng. Intimt og rett på sak. Også den maleriske formen virker direkte. Figuren er trukket opp med enkle, buktende linjer og fargene satt på med grove maleriske sveip. Rødt, blått, gult – grønt og brunt. Erfaringene fortettes i dette bildet. Rommet virker trangt og den dominerende gulfargen forsterker uroen som preger bildet.

Etter utsmykningen av Universitetets aula

Bildet hører til en senere fase i Munchs kunstnerskap, laget noen år etter at han slo seg ned på Ekely i utkanten av Kristiania (Oslo). Han hadde nylig avsluttet sin store utsmykning til Universitetets Aula, og bildets farger og monumentale virkning kan ses i forlengelse av dette arbeidet. Her har han imidlertid vendt tilbake til et av sine gjennomgangstemaer; seg selv. Bildets store format, brede maleriske register og kraftige uttrykk gjør at det står i særstilling blant Munchs mange selvportretter.

Maleriet ble gitt i gave til Nasjonalgalleriet av Charlotte og Christian Mustad i 1937.

Utforsk Selvportrett i spanskesyken i Nasjonalmuseets digitale samling