To mennesker (De ensomme), 1896

Tittelen To mennesker er en nøktern beskrivelse av dette grafiske bladets motiv; De ensomme angir stemningen Edvard Munch manet frem.

De to ryggvendte skikkelsene, en kvinne og en mann, dominerer komposisjonen. Avstanden mellom dem, kontrasten mellom hans mørke og hennes lyse skikkelse og den lille dreiningen i hans stilling mot henne uttrykker både tiltrekning og distanse. Stranden de står på og vannet de er vendt mot, forsterker både tematisk og billedmessig stemningen av lengsel og ensomhet.

Koldnål

Trykket er i sort-hvitt og utført i koldnål, en teknikk som gir mulighet for myke streker og flatevirkninger. Munchs finstemte bruk av denne teknikken og av gråtoneskalaen, fra det lysende hvite til det lodne mørke, samt det intime formatet og begrensete motivutsnittet, framhever dette kjærlighetsmotivets spenningsfylte ro.

Tidlig grafikk

Edvard Munch begynte å arbeide med grafikk i Berlin høsten 1894, og platen til To mennesker er en av de første han laget. Trykket var et av de åtte som inngikk i en mappe utgitt av kunsthistorikeren Julius Meier-Graefe i 1895. Nasjonalmuseets eksemplar er datert 1896. Hvorvidt det faktisk er fra dette året, er usikkert. Uansett er dette uttrykksladete lille trykket et slående eksempel på at Munch helt fra starten var en mesterlig grafiker. Trykket gjengir (speilvendt) motivet i et maleri Munch hadde utført i begynnelsen av 1890-årene. Maleriet er tapt, men vi kjenner det fra et fotografi. Munch gjentok det senere i fargetresnitt (1899 og 1917).

Vi vet ikke når museet ervervet To mennesker, men det kan ha vært allerede i 1898.

Utforsk To mennesker (De ensomme) i Nasjonalmuseets digitale samling