Ung kvinne som vasker seg, 1896

Edvard Munch fremstiller kvinnen mer hverdagslig og mindre symboltung i Ung kvinne som vasker seg.

En ung kvinne står og vasker seg. Rommet er enkelt og spartansk. Det finnes ingen tegn til overflod eller luksuriøs livsførsel. Fra vinduet i bakgrunnen faller lyset over den halvt bortvendte skikkelsens nakne rygg og slanke figur. Vinduet virker som et ekko av bildets høydeformat og markerer et skille i fra verden utenfor. Er det sol eller måne, morgen eller kveld, dag eller natt?

Intime interiørbilder

Scenen er intim og utleverende. Vi ser inn på en privat og for kvinnen utsatt situasjon. Mot slutten av 1800-tallet ble det populært med slike intime interiørbilder, særlig i Paris der kunstnere som Edgar Degas, Henri de Toulouse Lautrec og Pierre Bonnard arbeidet med denne typen motiver.

Munch-kvinnen i ny sammenheng

Edvard Munch malte bildet under et opphold i Paris i 1896. I flere år hadde han da vært opptatt av å skildre kvinnen i mange stort anlagte og symboltunge arbeider knyttet til «Livsfrisen» (deriblant Madonna, Kyss, Vampyr og Livets dans). I dette verket framstår kvinnen i en mer prosaisk og hverdagslig sammenheng. Det er et av de første i en serie med beslektede aktstudier som viser en annen side ved Munchs skapende virksomhet.

Verket har en iøynefallende malerisk gjennomføring. Fargen er påført i tynne, transparente fargesjikt som gir en gjennomskinnelig virkning. Strukturen i treplaten det er malt på, kan ses i store deler av billedfeltet. Sammen med den subtile fargebruken skaper det en poetisk, stemningsfull dimensjon, samtidig som det også understreker bildets faktiske karakter.

Maleriet var en gave fra Olaf Schou i 1909. 

Utforsk Ung kvinne som vasker seg i Nasjonalmuseets digitale samling