Vampyr II, 1902

Med Vampyr II kombinerte Edvard Munch et sort-hvitt avtrykk og et fargeavtrykk for et unikt resultat.

Edvard Munch gjentok ofte motiver som han var særlig opptatt av, flere ganger og i ulike media. Motivet i dette grafiske bladet hadde han først malt i 1893. I 1896 laget han et sort-hvitt litografi, og i 1902 kombinerte han litografiet med fargetresnitt. Senere malte han flere nye versjoner. Framstillingen av en rødhåret kvinne som lener seg over nakken til en mann som kneler i hennes fang, har et tvetydig erotisk innhold. Kysser hun eller biter hun ham?

Det smertefulle i kjærligheten

Tittelen Vampyr skal stamme fra den polske forfatteren Stanislav Przybyszewski, som sto sentralt i Munchs omgangskrets i Berlin i 1890-årene. Den framhever kvinnens truende rolle og det smertefulle i mannens opplevelse av kjærligheten. Dette er et tema som ikke bare var karakteristisk for miljøet i Berlin og bohemkretsen i Kristiania, men som særlig opptok Munch og gjerne knyttes til hans personlige erfaringer. Bildet har også gått under tittelen Kjærlighet og smerte.

Fascinerende Vampyr-versjon

Munch var opptatt av de mange billedmessige variasjonene som selve teknikken gir muligheter for i grafikk. Derfor trykket han ofte platene til et motiv med forskjellige fargetoner og brukte uvanlige kombinasjoner. Vampyr II et fascinerende eksempel. Her har han kombinert et sort-hvitt avtrykk av en litostein han hadde benyttet i 1896, med fargeavtrykk av treplater utført i 1902. Treplatene hadde han skåret han opp i biter, farget inn individuelt og satt sammen igjen (som et puslespill) før det ble tatt avtrykk av dem. Det finnes flere ulike fargeversjoner av Vampyr II.

Vi vet ikke når dette grafiske bladet ble ervervet av Nasjonalgalleriet.

Utforsk Vampyr II i Nasjonalmuseets digitale samling