Utstillinger og aktiviteter

Aktiviteter

Workshop for skoleklasser om ytringsfrihet

Ta med deg elevene dine og bli med på en tankevekkende workshop i den nye utstillingen «I Nasjonalmuseets blindsone» fra 15. februar til 16. mars! Utstillingen vil introdusere elevene for kunstneriske aksjoner og prosesser, og inviterer til refleksjon om kunstnerens rolle og kunstens funksjon i samfunnet.

Andrea Lange, Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – en dokumentasjon, 2012. Foto: Iselin Lindstad Hauge

Utgangspunktet for denne utstillingen er tanken om at det er i utøvelsen av ytringsfriheten og våre grunnleggende rettigheter at vi best kan markere grunnloven fra 1814.

«I Nasjonalmuseets blindsone» er en samtidskunstutstilling, som gir et aktuelt og informativt innblikk i sosialt engasjert kunst. Utstillingen består av syv prosjekter hvor kunstnere bruker sin kreative kraft i kombinasjon med et sterkt samfunnsengasjement. Utfordringer for demokratiet gjennom blant annet å se på minoriteters representasjon i samfunnet, samt spørsmål om menneskeverd, er blant temaene som belyses. Elevene vil få mulighet til å se hvordan kunstnere i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video.

Workshopen består av en dialogbasert omvisning i utstillingen, etterfulgt av en debatt. Her vil elevenes egne tanker og ideer rundt samfunn, politikk og kunst utfordres. Tema som demokrati, ytringsfrihet og samfunnsengasjert kunst er gjennomgående i flere av prosjektene som vises i utstillingen. Elevene blir utfordret til å skrive ned påstander rundt tema som engasjerer og opptar dem. Disse påstandene vil være utgangspunkt for en debatt hvor formidler er ordstyrer.

Utstillingen vises i Nasjonalmuseet – Arkitektur fra 15. februar til 16. mars. Opplegget er tilpasset klasser i ungdomsskole og videregående skole. Omvisning og workshop for skoleklasser er gratis, og kan bookes på telefon 21 98 22 18 eller send e-post til omvisninger@nasjonalmuseet.no


Les mer om utstillingen her.