Utstillinger og aktiviteter

Aktiviteter

Tilbud til skoler og barnehager

Nasjonalmuseets program gir en unik mulighet for læring og opplevelse.

Vi ønsker skoleklasser, barnehagegrupper og lærere velkommen til et variert pedagogisk tilbud i våre visningssteder i Oslo. Her tilbyr vi omvisninger og atelier tilpasset den enkelte gruppes ønsker og behov.

Omvisning

Omvisninger tilrettelegges etter alderstrinn og ønske om tema. Vi kan ta imot skoleklasser med opptil 30 elever, men det anbefales å komme i mindre grupper – det gir større rom for samtale og dialog. Barnehagegrupper bør ikke være større enn 12 barn. Varighet: ca. 45 minutter.

Omvisning med atelier

Omvisninger kan kombineres med aktiviteter i våre atelierer. Museumsbesøket starter i en utstilling hvor vi ser på og samtaler om utvalgte verk. Etterpå bearbeides inntrykkene med praktiske oppgaver i atelieret. Hele klasser og større grupper deles mellom to omvisere. Varighet: 1,5-2 timer.

Bumerangomvisning – to museumsbesøk

Gjenkjennelse og fortrolighet er stikkord for dette tilbudet i Museet for samtidskunst. Klassen/gruppen binder seg til to besøk (i forskjellige utstillinger) i løpet av skoleåret. Omviserne skriver dagbok etter hvert besøk og er godt oppdatert når gruppen kommer tilbake. Varighet: ca. 45 minutter x 2. Hvert visningssted har til enhver tid egne tilbud.