Utstillinger og aktiviteter

Aktiviteter

Nasjonalmuseet feirer 1814

I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 ønsker Nasjonalmuseet velkommen til spennende, opplevelsesrike og lærerike utstillinger som belyser kunst, arkitektur og design i Norge, relatert til 1814. Gjennom utstillingene vil elevene lære om utviklingen av et nasjonalt folkestyre, sett i lys av samtidens kunstneriske strømninger. Formidlingsopplegget har som mål å styrke elevenes bevissthet om kunst- og kulturgjenstander som vitnesbyrd om historiske hendelser og samtidige idealer.

Kong Carl Johan XIVs kroning i Trondheim. Maleri av Jacob Munch, 1822. De kongelige samlinger. Foto: Jan Haug / Det kongelige hoff © Det kongelige hoff 2014

Alle tilbudene er gratis!

LÆRERSEMINAR

Torsdag 13. februar kl. 15.00–18.00


BARNEHAGER (4–6 ÅR) 

Prinsen som ikke ble konge. Omvisning: 45 min. – Nasjonalgalleriet

Gullmedaljeverksted. Omvisning med atelier: 2 timer inkl. matpause – Nasjonalgalleriet


SMÅSKOLETRINNET

Hvordan bli konge i Norge. Omvisning: 45 min – Nasjonalgalleriet

Ærlig talt! Omvisning: 45 min – Nasjonalgalleriet

Plakatverksted. Omvisning med atelier: 2 timer– Nasjonalgalleriet

1814: Historien og stilen. Omvisning: 45 min – Kunstindustrimuseet

Klær og frihet. Omvisning med atelier: 2 timer – Kunstindustrimuseet

Din tanke er fri. Omvisning: 45 min – Museet for samtidskunst

Tankeskip. Omvisning med atelier: 1,5 time – Museet for samtidskunst


MELLOMTRINNET

Hvordan bli konge i Norge. Omvisning: 45 min – Nasjonalgalleriet

Ærlig talt! Omvisning: 45 min – Nasjonalgalleriet

Plakatverksted. Omvisning med atelier: 2 timer– Nasjonalgalleriet

1814: Historien og stilen. Omvisning: 45 min – Kunstindustrimuseet

Klær og frihet. Omvisning med atelier: 2 timer – Kunstindustrimuseet

Hvordan blir byen til? Museumsbesøk og byvandring: 1 time – Nasjonalmuseet – Arkitektur

Din tanke er fri. Omvisning: 45 min – Museet for samtidskunst

Tankeskip. Omvisning med atelier: 1,5 time – Museet for samtidskunst


UNGDOMSTRINNET OG VIDEREGÅENDE

Ny nasjon og ny kunstnerisk identitet. Omvisning: 45 min– Nasjonalgalleriet

Demokratisk uro. Omvisning med atelier: 2 timer – Nasjonalgalleriet

1814: Kunsten, historien og politikken. Omvisning: 45 min – Kunstindustrimuseet

Demokratisk uro. Omvisning med atelier: 2 timer – Kunstindustrimuseet

Hva var klassisk i Christiania? Omvisning og byvandring: 1,5 time – Nasjonalmuseet – Arkitektur

Din tanke er fri. Omvisning: 45 min – Museet for samtidskunst

Tankeskip. Omvisning med atelier: 1,5 time – Museet for samtidskunst


HALVDAGS- HELDAGSTILBUD

Opplegget tilpasses klassetrinn

Byvandring og omvisning: 2,5 timer

Byvandring, omvisning og atelier: 4,5 timer