Utstillinger og aktiviteter

Design og mote – Norge 1814

Kunstindustrimuseet, 2. februar–31. august

I utstillingen ser vi nærmere på hvordan nye idealer og tanker om demokrati og nasjonal selvstendighet formidles i møbler, motedrakter og arkitektur – ja selv i små gjenstander som drikkeglass, kopper og tallerkener.

Kjole (utsnitt), Norge ca. 1795-1805. Nasjonalmuseet

Elevene tas med på en «tidsreise» fra 1740 til 1840; en hundreårsperiode preget av opplysningstidens tro på vitenskap og fornuft. Den franske revolusjonen i 1789, løsrivelsen fra Danmark, den nye Grunnloven og unionen med Sverige får ringvirkninger, også for tidens design og mote.

Elevene opplever, i tillegg til utvalgte gjenstander og drakter, to iscenesatte interiører fra praktbygningen Paleet i Christiania, bygget i 1744. Paleet var bolig for den rike Anker-familien, og fungerte senere som kongebolig både for Eidsvoll-kongen Christian Frederik (1786–1848) og unionskongen Carl Johan (1763–1844).


Undervisningstilbud: omvisning, omvisning med atelier

Småskole- og mellomtrinnet: 1814: Historien og stilen. Klær og frihet.

Ungdomsskoletrinnet og videregående: 1814: Kunsten, historien og politikken. Demokratisk uro.


Les mer om utstillingen Design og mote. Norge 1814