Utstillinger og aktiviteter

Aktiviteter

Velkomen til Museet for samtidskunst

Atelier

Omvisingar kan kombinerast med aktivitetar i ateliereret. Besøket begynner i ei utstilling der vi ser på og samtalar om utvalde verk. Etterpå blir inntrykka bearbeidd praktisk i atelieret. Omvising med atelier tek ca. 1,5–2 timar og tilpassast alle aldersgrupper.

I utstillingane møter ein mykje av det nyaste innan samtidskunsten. I atelieret blir det fokusert på utprøving og eksperimentering, og vi tek gjerne i bruk utradisjonelle materialar.