Scandinavian Collage Museum. Foto: Haakon Thue Lie
Scandinavian Collage Museum. Foto: Haakon Thue Lie

Kurs: Samlingsforvaltning for liten og for stor

7. juni 2019
09:00–15:30

Nasjonalmuseet
Kristian Augusts gate 23, Oslo

Meld deg på!

Kurset er kun for ansatte i institusjoner som inngår i Nasjonalmuseets nettverk.

Vi ser på ulike metoder og praksiser ved samlingsforvaltningsarbeid. Utfordringer rundt arbeidet med CMS og digitalisering og tilgjengeliggjøring av samling på nett.

Få innblikk i andres arbeidshverdag gjennom diskusjoner, inspirasjon, gamle og nye praksiser og kanskje også nytt kollegafelleskap.Vi tar sikte på å hente inn relevante problemstillinger/caser fra deltagere, og legger kurset opp rundt disse.

Fagmedarbeidere fra Samlingsforvaltningsavdelingen ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design deler fra sine erfaringer med forvaltning og digitalisering av samlingen.

Vi legger opp til et kurs hvor ansatte i små og store kunstinstitusjoner kan trekke lærdom av hverandre og dele av egne erfaringer.

For å legge tilrette for en dialogisk form, begrenses kurset til 25 plasser.

 

Dagens program:

09:00 Kaffe

09:30 Velkommen og introduksjon til kurset

Casediskusjoner etter innspill fra deltagere. Hands-on.

12:00 Lunsj

13:00 Forts. casediskusjoner

15.30 Avslutning

 

Spørsmål? Kontakt Per Odd Bakke per.odd.bakke@nasjonalmuseet.no

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold