AaseTexmonRygh_Evighetensform_formidling06.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Seminar: Tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur

15. juni 2017
09:00–16:30

Munchmuseet,
Tøyengata 53, Oslo

Kunnskap, kunst og arkitektur er essensielt for våre liv og vår utvikling som mennesker. Dette gjelder alle, uansett forutsetninger; det være seg alder, ulike funksjonshemminger eller kulturell bakgrunn.

Seminaret setter fokus på ulike presentasjonsformer og utvikling av nye kommunikasjons- og formidlingsformer overfor mennesker som ofte kan ha utfordringer i møtet med våre kulturinstitusjoner. Det handler om å utvikle og finne metoder som bygger på ulike sanseopplevelser, tekniske muligheter og aktiviteter i møte med våre besøkende.

Vi har invitert et knippe internasjonale foredragsholdere for å dele ulike spennende erfaringer og innfallsvinkler. Seminaret har en dynamisk form som veksler mellom innledninger, dialog og diskusjoner. Målet er at dette får overføringsverdi for våre institusjoner.

Seminaret er aktuelt for deg som jobber med kunst og kultur som ønsker innsikt i hvordan inkluderende design og tilrettelegging kan bidra til økte besøkstall og gi folk et dypere forhold til våre bygg, samlinger og tilbud.

Program:

 • 09:00 - Registrering og kaffe
 • 09:30 - Konferansen åpnes
 • 09:45 - «Inclusive Design, Inclusive Society», ved Marcus Weisen
 • 10:30 - «Communication through the Senses», ved Don Gianmatteo Caputo
 • 11:10 - Pause
 • 11:20 - «Across Cultures», ved Nassima Dzair
 • 11:50 - Diskusjon og kommentarer
 • 12:30 - Lunsj
 • 13:30 - «Access Onsite and Online», ved Heather Smith
 • 14:10 - Spørsmålsrunde
 • 14:40 - «Seeing with All the Senses», ved Siegfried Saerberg
 • 15:10 - «Audience Engagement in the Gallery», ved Birgit Tellmann
 • 15:40 - Diskusjon og kommentarer
 • 16:30 - Konferansen avsluttes

Don Gianmatteo Caputo er en prest og arkitekt. Han er ansvarlig for den kirkelige kulturarven i Triveneto og er patriarken av Venezias representant i det lokale kulturminnearbeidet. Han leder også Venezias kulturminnekontor, det kirkelige turistkontoret og Museo Diocesano d’Arte Sacra (MuDAS). Han jobber også med å verne og evaluere hellige rom i forbindelse med samtidskunstprosjekter, og også med utstillinger og tilstelninger i forbindelse med Veneziabiennalen.

Nassima Dzair er grunnleggeren av og administrerende direktør for den norskbaserte bedriften InterBridge, et sosialt entreprenørskap som får ut enkeltindividers potensial ved å heve deres kompetanse, utvikle lederevnene deres og inspirere dem til å ta et samfunnsansvar. Gjennom hele karrieren sin har hun vært glødende opptatt av å bygge broer mellom sektorer, kulturer og individer, for dermed å få på plass løsninger som gjør samfunnet mer inkluderende og bærekraftig. Hovedmålet hennes er å gjøre ungdom og kvinner til endringsagenter. Hun snakker selv fem språk flytende og har stor mellomkulturell forståelse. Den tverrfaglige bakgrunnen hennes innen fredsarbeid, helse og organisasjonsliv gjør henne til en unik brobygger.

Heather Smith jobber med likestillingssaker for den britiske stiftelsen National Trust, en medlemsorganisasjon som eier 350 historiske bygninger som er åpne for publikum. Hun er dessuten styreleder for Jodi Awards, en britisk pris for tilgjengelig digital kultur (www.jodiawards.org.uk). Før hun begynte hos National Trust i 2002, jobbet hun for Crawford Arts Centre (1998–2002).

Siegfried Saerberg jobber som tilgjengelighetsrådgiver for en rekke museer, bl.a. den tyske forbundsstatens utstillingsgalleri Bundeskunsthalle. Som styreleder for Blinde und Kunst i Köln arrangerte han Art Blind-utstillingen, som viste frem verk laget av synshemmede kunstnere (2013), og han ledet også Sexistenz-prosjektet, som utfordret tabuene rundt seksualitet og funksjonshemming. På 1980-tallet tok han initiativet til Music in the Dark i Köln, en forløper for den senere Dialogue in the Dark. Hans doktorgradsavhandling innen fenomenologi handler om blindhet, bevegelsesevne, persepsjon og rom. Mottoet hans er at «blindhet gjør oss klar over kunnskapens usikkerhet og tilfeldighetenes makt».

Birgit Tellmann leder inkluderingsarbeidet hos formidlingsseksjonen ved den tyske forbundsstatens utstillingsgalleri Bundeskunsthalle i Bonn, som setter opp utstillinger om kunst, kulturhistorie, vitenskap, teknologi og miljøet. Siden 2015 har hun vært med i ledelsesgruppen til prosjektet PILOT INKLUSION sammen med kollegaer fra tre andre partnermuseer. Hun er en kunsthistoriker med over 20 års erfaring innen museumsformidling.

Marcus Weisen er en europeisk ekspert innen kulturell tilgjengelighet, med oppdragsgivere som Kunstmuseum Wien, Musée d’Art et d’Histoire de Genève, Musée du Louvre, British Museum og det europeiske blindeforbundet EBU. Han har også jobbet som ekspert tilknyttet det europeiske senteret for kulturell tilgjengelighet CEMAFORRE samt École de design Nantes Atlantique. Han jobbet som direktør for de britiske Jodi Awards for tilgjengelig digital kultur (2007–2013), helse- og funksjonshemmingsrådgiver for Museums Libraries and Archives Council England (2002–2007) og kunstrådgiver for det britiske Royal National Institute of Blind People (1987–2002).

Dette er et enkeltstående arrangement i et større samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Munchmuseet, Deichmanske bibliotek og Den norske kirke/KA. Samarbeidsprosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

«Across Cultures»

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold