Frokostmøte #4: Digitale veivalg for fremtidens nasjonalmuseum

8. november 2016
08:30–09:30

Mellomstasjonen

Hvordan kan vi planlegge for en fremtid vi ikke kjenner?

I Mellomstasjonens fjerde frokostmøte, vil Jahn-Fredrik Sjøvik, IKT-sjef ved Nasjonalmuseet, fortelle om hvordan Nasjonalmuseet ligger an i forhold til politiske føringer for digitale løsninger i museer, Nasjonalmuseets digitale strategi fremover og nye IKT-løsninger i nytt museum. Du får også høre mer om hvordan Nasjonalmuseet jobber tverrfaglig for å få mest mulig ut av teknologien i fremtidens museum, gjennom samarbeidsplattformer som Digi:Lab.

Det serveres frokost fra kl. 08.15. Velkommen til Mellomstasjonens fjerde frokostmøte!

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold