Innvielse av Lawrence Weiners HELD JUST ABOVE THE CURRENT

4. november 2016
18:00–19:00

Byggegjerdet ved Mellomstasjonen
Nesoddbåten

Lawrence Weiners verk HELD JUST ABOVE THE CURRENT lyser opp Nesoddbåten og byggegjerdet til det nye Nasjonalmuseet!

Opplev verket fra 4. november kl. 18.00 på Nesoddbåtene og byggegjerdet til det nye Nasjonalmuseet! Det serveres noe varmt å drikke.

50 000 små, midlertidige tatoveringer av verket vil også deles ut flere steder i Oslo.

Lawrence Weiner (f. 1942 i New York) er en av de fremste kunstnerne i USA og Europa i dag. Vi finner kunstverkene hans i tallrike museer, private samlinger og offentlige rom verden rundt. Weiner er en ledende skikkelse i konseptkunstbevegelsen fra 1960-årene, og hans banebrytende og enestående praksis trosser tradisjonelle oppfatninger av hva som er et kunstverk.

Kunstneren selv har definert arbeidet sitt som skulptur. Når han blir spurt, viser han til sitt medium som «språk + materialet nevnt». Weiner hevder at språket i seg selv beskriver en tredimensjonal virkelighet og erklærer at arbeidet er hva det sier at det er. Han vil overskride begrensninger som ligger i bestemte kulturer og kontekster til fordel for individuelle tilnærminger. Dermed er verkene hans alltid til stede, alltid i forandring – og aldri ferdige. Dette fremmer ideen om en allment tilgjengelig kunst og åpner for en radikal omdefinering av forholdet mellom kunstneren og mottakeren.

Bestillingsverket er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, OSLO PILOT, Statsbygg, Norled og Ruter.

Adresse: Brynjulf Bulls plass 2

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold