HvaErEtNasjonalmuseum_Nettside_16-9.jpg
Nasjonalmuseene i Skandinavia. Illustrasjon: Metric design studio

Kunstkritikk på museet: Hva er et nasjonalmuseum?

23. oktober 2018
18:00–19:30

Mellomstasjonen
Brynjulf Bulls plass 2, Oslo

Den usikre politiske situasjonen i Europa og USA stiller skjerpede krav til de nasjonale kunstmuseene i Norden: På den ene siden skal museene forholde seg til økte krav om egeninntjening. På den andre siden stilles det krav om forandring i kjølvannet av #metoo, Black Lives Matter og debatter om diskriminering.

Hvordan skal museene forholde seg til disse kravene? Hvilke historier skal det gis plass til? Er museenes faglige standarder tilstrekkelige, eller må utstillings- og formidlingspolitikken endres? Skal museene akseptere politiske krav om å representere nasjonale verdier? Eller skal museene solidarisere seg med marginale grupper og være en progressiv kraft?

Kunstkritikk har invitert de tre øverste lederne for de nasjonale kunstmuseene i Norden til debatt om hva det vil si å være et nasjonalmuseum i vår tid.

I panelet:
Susanna Pettersson, direktør for Nationalmuseum i Stockholm
Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst i København
Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet

Replikk: Joar Nango, kunstner

Moderatorer: Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør, Kunstkritikk og Frans Josef Petersson, svensk redaktør, Kunstkritikk

Dørene åpner 17:30.

Vi har dessverre tekniske problemer. Debatten blir strømmet direkte via Facebook, og legges ut på YouTube i morgen.

Det serveres forfriskninger.

Velkommen til debatt!


Debattserie

Kunstkritikk, Fanfare, Subjekt og Nasjonalmuseet inviterer til debattserie i Mellomstasjonen der tidsskriftene kaster et kritisk blikk på kunst- og kulturfeltet. 

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold