Kunstsnakk #10: RAKE visningsrom (Charlotte Rostad og Trygve Ohren) møter Sabrina van der Ley

13. juni 2017
18:00–19:30

Mellomstasjonen

Velkommen til Kunstsnakk #10, hvor Charlotte Rostad og Trygve Ohren fra RAKE visningsrom møter Sabrina van der Ley, avdelingsdirektør samtidskunst i Nasjonalmuseet.

Arkitekt- og kunstnerduoen Trygve Ohren og Charlotte Rostad har i flere år samarbeidet om å undersøke utstillingsformatet gjennom prosjekter der roller, fagfelt og sjangre krysses.

Mest synlig er RAKE visningsrom, et 50m2 utstillingslokale, nå beliggende på kaikanten i sentrum av Trondheim. Siden oppstart i 2011 har det lille bygget, primært bestående av gjenbrukt materiale, flyttet på seg tre ganger.

RAKE står også for en rekke ulike prosjekter som undersøker bestemte steder, og hvordan publikums opplevelse av et sted eller rom kan endres gjennom odde inngrep eller subtile forstyrrelser. Arbeidet karakteriseres av en søken etter tap av kontroll, med relativt stramme rammer i starten, for så å ta et steg tilbake og la det utfolde seg.

I prosjektene er en tydelig interesse for sosial-, kunst- og miljøpolitiske problemstillinger, men spørsmål stilles uten å ha innlysende eller umiddelbare svar. Svarene, og også spørsmål, utformes underveis i møte med publikum, involverte og situasjonen eller det stedet prosjektet stikker seg inn i.

I samtale med Sabrina van der Ley blir vi bedre kjent med både RAKES arbeid, og med Ohren og Rostads praksiser som arkitekt og kunstner.

Program:

•Kl. 17.30: Dørene åpner. Mellombar er åpen

•Kl. 18.00: Trygve Ohren og Charlotte Rostad i samtale med Sabrina van der Ley

•Kl. 18.45: Spørsmål fra salen

Nasjonalmuseet vil i løpet av våren arrangere en rekke kunstnersamtaler der norske samtidskunstnere og kunstnerdrevne visningssteder møter Sabrina van der Ley, avdelingsdirektør for samtidskunst ved Nasjonalmuseet. Mellomstasjonens egen Mellombar er åpen under hver Kunstsnakk.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold