Thomas Struth, «Pradomuseet 4, Madrid»2, 2005
Thomas Struth, «Pradomuseet 4», 2005

Søndagsomvisning: «SNAP. Dokumentar og portrett. Fotografier fra samlingen»

20. august 2017
14:00–15:00

Museet for samtidskunst

Velkommen til omvisning i utstillingen «SNAP. Dokumentar og portrett. Fotografier fra samlingen»!

Utstillingen omfatter rundt 100 fotografier med et tjuetalls norske og utenlandske fotografer som Christer Strömholm, Dag Alveng, Nan Goldin, Torbjørn Rødland, Fin Serck-Hanssen, Mette Tronvoll, Thomas Ruff, Thomas Struth, Vibeke Tandberg og Rosella Biscotti.