Brudeferd i Hardanger
Hans Gude og Adolph Tidemand, «Brudeferd i Hardanger», 1848. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Brudeferden og tradisjonsmusikken

4. november 2017
13:00–14:00

Nasjonalgalleriet
Auditoriet

Brudeferden i ord og uvante toner
Arrangementet starter i auditoriet med tradisjonsmusikk fra Vestlandet

Første Afdeling:
Et Maleri af Tidemand og Gude
Musik fra Egnen

Annen Afdeling:
Musik ved selveste Maleriet

Deltagere:
Musikere er Harald Høgemo og Kjell Tore Innervik fra Musikkhøgskolen
Prof. em. Harald Herresthal fra Musikkhøgskolen snakker om musikken i tiden
Seniorkurator Ellen Lerberg presenterer Tidemand og Gudes maleri «Brudeferden i Hardanger»

Arrangører:
Norges Musikkhøgskole og Nasjonalmuseet

Velkommen!

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold