Geometri og fantasi.jpg
Geometri og fantasi i Nasjonalgalleriet. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Familiesøndag: Geometri og fantasi

29. oktober 2017
13:00–15:00

Nasjonalgalleriet

Grunnformer finnes overalt, på kroppen, i omgivelsene rundt deg – og i museets kunstverk! Denne søndagen går vi i dybden av kubismen og undersøker hvordan kjente kunstnere som for eksempel Picasso lagde bildene sine. Kubistene malte som om alt var sett fra forskjellige vinkler samtidig. Hva skjer med en ting når man maler på denne måten? Vi bruker kroppen og sansene våre for å finne ut av hva det er vi ser i kunsten.

Velkommen!

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold