Foredrag ved Øystein Sjåstad: Maleriske gester som meningsfulle tegn

14. september 2017
17:00–18:00

Nasjonalgalleriet

Hvordan videreutviklet de amerikanske abstrakte ekspresjonistene «klattemaleriet» fra sent 1800- og tidlig 1900-tall? Det vil si maleriet som Manet, impresjonistene, pointelistene, fauvistene og Kandinsky hadde arbeidet med.

Hvordan kan denne typen abstrakt eller abstraherende flekkmaleri leses som meningsfulle tegnsituasjoner som ikke bare lærer oss noe om malemediet, men også om meningsskaping generelt? Og hvor går grensen mellom mening og ikke-mening, og det bevisste og ubevisste? Hva er forholdet mellom forskjellige tegnkategorier, som bilde og tekst? Hvordan er forholdet mellom kunstnerens kropp og lerretet? Og; hva slags affekter skaper disse bildene i oss som betraktere?

I foredraget vil Sjåstad se nærmere på kunstnere som Manet, Monet, Seurat, Matisse, Kandinsky, Pollock, Gottlieb og Twombly.

Øystein Sjåstad er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og artikler om modernismen på 1800- og 1900-tallet. Blant bokutgivelsene er «A Theory of the Tache in Nineteenth-Century Painting» (Ashgate, 2014) og Christian Krohgs «Naturalism» (University of Washington Press, 2017).

Velkommen!

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold