Munthe etter jobb: «Fra akvarell til billedvev»

22. august 2018
16:30–17:00

Nasjonalgalleriet

Det å snakke om «Gerhard Munthes billedvev» er egentlig en tilsnikelse, for Munthe vevet aldri. Hans innsats for den norske vevrenessansen på 1890-tallet er knyttet til hans virksomhet som billedkunstner og som designer for kunstindustrien. Hans kone Sigrun var antagelig den første som oppfordret ham til å tegne forlegg for billedvev hun kunne utføre, i 1891.

Senere kom Munthe til å tegne en rekke forlegg for billedvev til enkeltstående vevere som Augusta Christensen og Kristine Johannessen. Også Frida Hansens Det Norske Billedvæveri og Jens Thiis’ vevskole ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim spilte en viktig rolle for å spre Munthes kunst gjennom billedveven.

Gjestekurator Jan Kokkin og tekstilkunstner Brynhild Slaatto vil fortelle om Munthes vevnader.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold