Nasjonalgalleriets historie #1: Drømmen om et Nasjonalgalleri

12. oktober 2016
18:00–19:00

Nasjonalgalleriet

Foredrag om drømmen om et nasjonalgalleri

Nasjonalgalleriet åpnet på ett rom i Rådhusgata høsten 1837. Dette foredraget forfølger drømmen om et norsk nasjonalgalleri fra 1836 til samlingen flyttet inn i den nye bygningen i Universitetsgata i 1882.

Fra kunsten springer «alle Aandens sande Nydelser», skrev presten og stortingsmannen Hans Riddervold til Stortinget i 1836. Det var han som foreslo å opprette en statlig kunstsamling som kunne bidra til folkets opplysning og nasjonens dannelse, etter mønster av de offentlige kunstmuseene i Europa. Om Riddervold hadde høye ambisjoner på vegne av den nye institusjonen, var virkeligheten mer nødtørftig. Lenge manglet samlingen både penger og lokaler, og var stadig på flyttefot. Ikke rart byggingen av et nasjonalgalleri ble sett som en av århundrets viktigste oppgaver: en nødvendighet både for byen og for den unge nasjonen.

Foredragsholder Mari Hvattum er professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Foredragsrekken om Nasjonalgalleriets historie
Nasjonalgalleriets fascinerende historie spenner over 180 år, fra et stortingsvedtak i 1836 til den store satsingen på et nytt museumsbygg i dag. I seks foredrag gjennom oktober og november vil sentrale sider av Nasjonalgalleriets historie bli belyst. Alle foredragene vil foregå i Nasjonalgalleriets auditorium onsdager kl. 18.00. Lokalene åpner kl. 17.30 og det blir salg av forfriskninger.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold