Nasjonalgalleriets historie #2: Skulpturmuseet og folkets dannelse

19. oktober 2016
18:00–19:00

Nasjonalgalleriet

Foredrag om Nasjonalgalleriets oppstart som skulpturmuseum

Skulpturmuseet åpnet i 1881 dørene for publikum i bygningen som i dag heter Nasjonalgalleriet.

Både bygningen og Skulpturmuseets samling var finansiert av den privateide Christiania Sparebank. Banken ønsket å skape et museum for skulpturen i sin alminnelighet, med verker fra antikken helt opp til samtiden. Museet og dets samling skulle inspirere til ny vekst for norsk industri, kunst og håndverk. Kristianias borgere kunne være stolte over å vise museet for tilreisende til byen.

Det overordnede målet med Skulpturmuseet var at det skulle bidra til folkets opplysning og åndelige dannelse. Dette innebar både å lære om kunstens historie, om fremstillingen av mennesket og menneskelig liv gjennom tidene. Museet ønsket til og med å lære unge piker å kunne se på skulpturer av nakne menn uten å rødme.

Foredragsholder Mai Britt Guleng er kurator for eldre og moderne kunst ved Nasjonalmuseet.

Foredragsrekken om Nasjonalgalleriets historie
Nasjonalgalleriets fascinerende historie spenner over 180 år, fra et stortingsvedtak i 1836 til den store satsingen på et nytt museumsbygg i dag. I seks foredrag gjennom oktober og november vil sentrale sider av Nasjonalgalleriets historie bli belyst. Alle foredragene vil foregå i Nasjonalgalleriets auditorium onsdager kl. 18.00. Lokalene åpner kl. 17.30 og det blir salg av forfriskninger.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold