Nasjonalgalleriets historie #3: Verdensgalleriet – kobberstikk og malerkunst på 1800-tallet

26. oktober 2016
18:00–19:00

Nasjonalgalleriet

Velkommen til Nasjonalgalleriets historie #3: Verdensgalleriet – kobberstikk og malerkunst på 1800-tallet!

Det var gjennom grafiske reproduksjoner at nordmenn på 1800-tallet fikk kjennskap til den europeiske malerkunsten.

Kobberstikksamlinger ga publikum mulighet til å oppleve verdenskunsten uten å måtte reise utenlands. Bondestand og borgerskap, diktere og billedkunstnere hadde Rafael og Michelangelo på veggene. Men hvor dypt stakk grafikkens betydning? Hvordan ble den oppfattet? Hva innebar det at kobberstikksamlingen ble innordnet Nasjonalgalleriet – at vi fikk en nasjonalt autorisert verdenskunst, så å si?

Foredragsholder Victor Plahte Tschudi er professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Foredragsrekken om Nasjonalgalleriets historie
Nasjonalgalleriets fascinerende historie spenner over 180 år, fra et stortingsvedtak i 1836 til den store satsingen på et nytt museumsbygg i dag. I seks foredrag gjennom oktober og november vil sentrale sider av Nasjonalgalleriets historie bli belyst. Alle foredragene vil foregå i Nasjonalgalleriets auditorium onsdager kl. 18.00. Lokalene åpner kl. 17.30 og det blir salg av forfriskninger.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold