Nasjonalgalleriets historie #4: En nasjonal kunstsamling vokser frem

2. november 2016
18:00–19:00

Nasjonalgalleriet

Foredrag om den nasjonale kunstsamlingens begynnelse

Kunstneren J. C. Dahl håpet at hans store kunstsamling kunne utgjøre fundamentet i oppbyggingen av et nasjonalgalleri.

Stortingets kjennskap til Dahls private samling virket fremmende på etableringen av Nasjonalgalleriet i 1837. 76 kunstverk fra samlingen til J. C. Dahl ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet i 1840-årene, noe som utgjorde nærmere to tredjedeler av museets samlede antall bilder. Ved Dahls død omfattet kunstnerens samling rundt 500 malerier og flere tusen tegninger og grafiske arbeider. Staten avslo tilbudet fra Dahls arvinger om å kjøpe den etterlatte samlingen. Dermed endte Caspar David Friedrichs ikoniske Håpets forlis og en rekke andre Friedrich-bilder i tyske museer og ikke i Nasjonalgalleriet.

Foredragsholder Nils Messel er seniorforsker ved Nasjonalmuseet.

Foredragsrekken om Nasjonalgalleriets historie
Nasjonalgalleriets fascinerende historie spenner over 180 år, fra et stortingsvedtak i 1836 til den store satsingen på et nytt museumsbygg i dag. I seks foredrag gjennom oktober og november vil sentrale sider av Nasjonalgalleriets historie bli belyst. Alle foredragene vil foregå i Nasjonalgalleriets auditorium onsdager kl. 18.00. Lokalene åpner kl. 17.30 og det blir salg av forfriskninger.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold