Nasjonalgalleriets historie #5: Jens Thiis – en visjonær museumsleder

9. november 2016
18:00–19:00

Nasjonalgalleriet

Foredrag om Jens Thiis - Nasjonalgalleriets visjonære museumsdirektør

Jens Thiis var en visjonær museumsdirektør. Ikke minst ble hans tanker om museers utadrettede og inkluderende virksomhet lagt merke til.

Jens Thiis (1870–1942) var direktør ved Nasjonalgalleriet fra 1908 til 1941. Under hans ledelse ble Nasjonalgalleriets bygning fullført med nordfløyen i 1924 og innbygging av åpent gårdsrom til det som skulle bli Munch-salen i 1937. Samlingene ble stadig forøket. Særlig var den norske kunsten viktig, men også fransk kunst sto Thiis’ hjerte nær. Thiis var også en viktig medspiller i anskaffelsen av Christian Langaards samling som nå er utstilt i Nasjonalgalleriets andre etasje.

Foredragsholder Ellen Lerberg er seniorkurator formidling ved Nasjonalmuseet.

Foredragsrekken om Nasjonalgalleriets historie
Nasjonalgalleriets fascinerende historie spenner over 180 år, fra et stortingsvedtak i 1836 til den store satsingen på et nytt museumsbygg i dag. I seks foredrag gjennom oktober og november vil sentrale sider av Nasjonalgalleriets historie bli belyst. Alle foredragene vil foregå i Nasjonalgalleriets auditorium onsdager kl. 18.00. Lokalene åpner kl. 17.30 og det blir salg av forfriskninger.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold